Opasnosti u brodskom prometu

Opasnosti u brodskom prometu

Zašto motor Vašeg broda može stati na otvorenom moru?

Jedan od razloga je kao i kod automobilskog motora, nečistoća kupljenog goriva, neodržavanje čistoće spremnika za gorivo na benzinskoj postaji i kao posljedica – čepljenje filtera za gorivo česticama. Čestice mogu biti čestice korozije, čestice prašine te sluzave nakupine mikroorganizama (bakterije, gljivice, plijesni).

Mirovanje broda tijekom zimskog perioda sa neočišćenim spremnikom za gorivo može prilikom prvog pokretanja a i kasnije uzrokovati probleme sa čepljenjem filtera za gorivo.

U svijetu distributeri goriva na benzinskim postajama u marinama i na obali, preventive radi, unaprijed upozoravaju korisnike na postupke manipulacije sa gorivom na brodovima tijekom godine kako bi otklonili sumnju na kvalitetu goriva koje isporučuju. Distributeri, posebno u marinama, daju često i pisane upute kako spremiti spremnik za gorivo na brodu za zimu kako bi otklonili mogućnost da u proljeće kod prvog punjenja i pokretanja broda padne sumnja na kvalitetu kupljenog goriva.

Također, održavanje čistoće spremnika za gorivo dobar je običaj.

U Hrvatskoj to nije uključeno u brigu o potrošaču jer distributeri i ne znaju da se takav problem može javiti. Ako se i javi sumnja kod potrošača, osnovno je za distributera da otkloni sa sebe moguću krivnju.