Opasnosti u avionskom prometu

Opasnosti u avionskom prometu

Zašto između ostalog može pasti avion?

filter i mikroorganizmi

Sluzave naslage mikroorganizama na filteru agregata dizelskog goriva na benzinskoj postaji

Opasnosti vezane uz mikrobnu kontaminaciju goriva skrenule su veću pozornost od 1958. godine kada je za pad vojnog zrakoplova B-52 nedvojbeno utvrđen uzrok: čepljenju filtra za dovod goriva sluzavim  naslagama odnosno nakupinama mikroorganizama.

Od tada, zbog sigurnosti zračnog prometa počinju intenzivna znanstvena i stručna  istraživanja mikrobiologije ugljikovodičnih goriva.

Više informacija pogledajte na: www.iata.org/   (Međunarodna udruga za zračni prijevoz )

Također su u avionskom prometu uvedene još strože kontrole manipulacije gorivom kao i obavezne i redovite mikrobiološke metode analize goriva i čostoće stjenki spremnika goriva u avionu.

Naime, mikroorganizmi imaju tendenciju hvatanja na površine koje ih okružuju (biofilm – link na definicije). Na taj način stvaraju se sluzave naslage na stjenkama spremnika a ispod naslaga počinje proces korozije.

Avionska goriva ne smiju sadržavati biogoriva, ali i kao takva podložna su mikrobnim infekcijama u slučaju da se u sustavu pojavo voda.

Standardi i postupci koji vrlo detaljno opisuju postupke kontrole puta goriva kao i postupke manipulacije u samom avionu, na skladištima, pri dostavi i distribuciji te posebno opis manipulacije za male zračne luke opisani su u dokumentima međunarodnog foruma eksperata za unapređenje standarda za sigurno rukovanje i kontrolu kvalitete avionskih goriva www.jointinspectiongroup.org/                                             

U avionskom prometu upravo zbog opasnosti mogućih promjena u kvaliteti goriva vrlo su strogo propisani obavezni postupci kontrole od skladištenja preko transporta do distribucije na aerodromima. Cisterne za prijevoz avionskih goriva (željezničke ili autocisterne) moraju se drenirati (voda je, ako je prisutna, uvijek na dnu), punjenje spremnika na skladištu ima vrlo precizne zahtjeve, ISO metoda za čestice 18/16/14 se također primjenjuje a mikrobiološki testovi su također obavezni kao i kontrola unutarnjih stjenki spremnika zbog mogućeg nastajanja mikrobiološkog biofilma.

spremnik-mlaznog-gorivaVrlo su strogi i propisi kojim se ne dozvoljava prisutnost biodizela (FAME) u avionskim gorivima te se i ta testiranja redovno provode a posebno je naglašena i kontrola prijevoznih sredstava kako ne bi došlo do miješanja proizvoda.

Troškovi za distributera avionskih goriva povećavaju se ako je dolazno gorivo sa skladišta nečisto jer se niz filtera kojima se pročišćava gorivo na putu prije ulaska u zrakoplov  brže troši. Ti su filteri vrlo specifični jer moraju zaustaviti i čestice veće od 2µm.

U Hrvatskoj je mikrobiološka kontrola avionskog goriva pod stranom, vanjskom kontrolom tako da strogo specificirane mikrobiološke metode analize (Joint Inspection Group priznaje samo dvije) provode vanjski kontrolori. U Hrvatskoj ne postoji laboratorij koji se bavi mikrobiologijom goriva.