Nečisto dizelsko gorivo? Moguće ga je očistiti i sačuvati…

….ako su distributeri i proizvođači spremni nešto investirati za zaštitu kvalitete goriva te na taj način zaštitili Vaš dizelski motor.

Onečišćenje dizelskog goriva poznata je činjenica od početaka proizvodnje. Onečišćenja se sastoje od vode, mikroorganizama, anorganske prašine i čestica korozije koje su posljedica najviše biokorozije u spremnicima na skladištima, cjevovodima i podzemnim spremnicima na benzinskim postajama.

Preventivne mjere su se uvijek pokazale isplativije nego korektivne pa ako se sustav uredno održava sve navedeno može se svesti na minimum ali i taj minimum može biti dovoljan da ošteti današnje vrlo sofisticirane i kvalitetne dizelske motore. Zato u svijetu postoji niz načina da se dizelsko gorivo pročisti prije nego uđe u Vaš spremnik. Za te procese pročišćavanja postoji i jedinstven naziv :  „fuel polishing“ u prijevodu dotjerivanje/pročišćavanje goriva pa je u svijetu razvijen niz uređaja, od stacionarnih u proizvodnim pogonima, preko onih koji se ugrađuju na benzinskim postajama kako i pokretnih jedinica koje u slučaju onečišćenja mogu biti dopremljene na svaku distribucijsku točku i provesti gorivo kroz niz filtarskih sistema te ga vratiti u podzemni spremnik ili bilo koji drugi sustav.

Pročišćavanje goriva prije punjenja brodskih spremnika
prociscavanje-goriva-prije-punjenja-brodskih-spremnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svi sustavi za pročišćavanje goriva izvedeni su kao višestupanjski obrambeni sustavi : koalesceri-filteri za slobodnu i emulgiranu vodu, te filteri za sve čestice veće od 3 µm (mikrometar- tisućiti dio milimetra).

mobilni-sustav-za-prociscavanje-goriva

Pročišćavanje/dotjerivanje goriva nije isti postupak kao sama filtracija.

Filtracija je po definiciji postupak odvajanja čestica iz tekućine provođenjem kroz porozne materijale koji propuštaju tekućinu a suspendirane čestice zadržavaju.

Dotjerivanje/pročišćavanje goriva – „fuel polishing“ je odvajanje vode, sedimenata, materijala koji ne izgaraju (čestice korozije) i mikroorganizama ispod granica propisanim standardom ASTM D975 (Standard Specification for Diesel Fuel Oils) uz resuspendiranje gorivih čestica kako bi gorivo zadržalo karakteristike prema ASTM standardu za mazivost, cetanski broj I točku paljenja. Pri pročišćavanju goriva koriste se centrifuge, koalesceri i filtarski sistemi kako bi se odstranilo iz goriva sve što može oštetiti motor.

 

 

 Mobilni sustav za pročišćavanje goriva

U svijetu se sustavi za pročišćavanje goriva (stacionarni ili mobilni) postavljaju na skladištima goriva, u rafinerijskim proizvodnim pogonima, na punilištima i na benzinskim postajama.

shema-prociscavanja-goriva-iz-podzemnog-spremnika-benzinske-postajeShema pročišćavanja goriva iz podzemnog spremnika benzinske postaje

 

Kontaminirano gorivo može izuzetno oštetiti dizelske motore, posebno one koji su zadnja generacija motora – HPCR (High Pressure Common Rail). Krute čestice uzrokuju trošenje dijelova motora te preranu blokadu filtera za gorivo. Voda u gorivu izaziva slične probleme uz pojačanu koroziju i smanjene performanse motora.

 

 

 

 

Pročišćavanje goriva pokretnom jedinicom prije punjenja

prociscavanje-goriva-pokretnom-jedinicom

 

 

 

 

 

 

 

 

U Hrvatskoj su, nažalost, ovakvi postupci nepoznanica i ne primjenjuju se niti na skladištima niti na punilištima kao niti na benzinskim postajama. U Hrvatskoj nije prisutna niti jedna tvrtka koja bi posjedovala pokretnu opremu za dotjerivanje onečišćenog goriva i vraćanje istog u sistem.