U proizvodnji i distribuciji goriva od samih povijesnih početaka na snazi je takozvano pravilo struke – „mirovanja goriva“. Naime, goriva pri transportu i skladištenju izložena su i vlazi iz zraka kao i kondenzaciji vlage na unutarnjim stjenkama svih vrsta spremnika. Prilikom punjenja spremnika slobodna voda koja se nalazi uvijek na dnu spremnika – ima je više ako spremnici nisu redovno drenirani – voda i čestice korozije dižu se i miješaju sa čistim gorivom. Zato se, ovisno o veličini spremnika, mirovanje goriva koristi za taloženje sveg nepoželjnog u gorivu. Za velike spremnike na skladištima ili u rafinerijama to vrijeme bi trebalo biti barem 24 sata. Za spremnike na benzinskim postajama barem pola sata do sat nakon punjenja.

No u Hrvatskoj se proizvođači i distributeri tih pravila ne pridržavaju pravdajući se nedostatkom skladišnog prostora a distributeri smatraju da će zatvaranjem benzinske postaje na pola sata izgubiti dio zarade.

Zato ako naiđete na benzinsku postaju koja je otvorena iako je priključena cisterna sa dopremom goriva znači da se puni spremnik za dizelsko gorivo (kada se doprema benzinsko gorivo postaja mora biti zatvorena) nikako nemojte svoj dizelski motor izložiti mogućnosti ulaska čestica koje se dižu sa dna spremnika. Produžite do slijedeće benzinske postaje.