Zašto je važno čisto i suho  gorivo?

dizelski-motorDa bi se postigle zahtjevne performanse motora kao i zahtjevi za čistim okolišem, nove generacije dizelskih motora koriste napredno elektronsko injektiranje goriva pri pritiscima koji premašuju 2400 bara (bar – metrička SI jedinica za tlak) – pred deset godina ti pritisci rijetko su  prelazili 200 bara. Otvor sapnica novih dizelskih motora je promjera 2-3 mikrona, a konstruirani su tako da propuštaju vrlo precizne količine goriva u vrlo točno definiranoj mlaznici sa ciklusom injektiranja od 0,005 sekundi. Sapnice za dizelsko gorivo projektirani su da rade više od 10000 sati, a da bi se to postiglo od vitalne važnosti je čisto gorivo.

Čestice korozije koje se mogu naći u nedovoljno dobro održavanom lancu opskrbe te u neredovnom čišćenim podzemnim spremnicima benzinskih postaja mogu vrlo brzo oštetiti sapnice goriva te prouzročiti probleme u radu motora.

 

Mikroskopska snimka čestice korozije upletene u niti plijesni iz mulja sa dna podzemnog spremnika benzinske postaje. U donjem desnom uglu prikazana je veličina štapića od 50 mikrona.

 

 

ostecenje-ventila

Čak i mikroskopske male čestice u gorivu zbog vrlo visokih pritisaka injektiranja mogu uzrokovati ubrzano trošenje komponenata sustava goriva. Takve čestice uzrokuju abrazivno trošenje sapnica i ventila pumpe što dovodi do propuštanja pritiska što opet dovodi do lošeg provođenja goriva i na kraju do problema u radu motora.

S druge strane, prisutnost vode u dizelskom gorivu može imati vrlo ozbiljne posljedice kao što su korozija metalnih komponenti ili koncentriranje kiselina koje ubrzavaju koroziju.

 

Rafinerije isporučuju gorivo koje bi trebalo biti unutar propisanih specifikacijskih granica  ako su rafinerijski spremnici i cjevovodi pravilno i redovno održavani.

Mutno dizelsko gorivo sa dna podzemnog spremnika benzinske postaje - vidljiv tamni talog koji se sastoji od čestica korozije, mikroorganizama i vode

Mutno dizelsko gorivo sa dna podzemnog spremnika benzinske postaje – vidljiv tamni talog koji se sastoji od čestica korozije, mikroorganizama i vode

Gorivo može biti proizvedeno u skladu sa svim specifikacijskim zahtjevima, ali ako cijeli lanac od proizvodnje preko skladištenja i distribucije nije dobro održavan gorivo će na benzinskoj postaju izgledati kao na gornjoj slici.

Svjetski proizvođači dizelskih motora svjesni činjenice da su dizelski motori proizvedeni nakon 2007 godine posebno osjetljivi i na najmanja onečišćenja apeliraju na distributere da u manipulaciju gorivom uključe niz postupaka koji garantiraju čistoću goriva koje dolazi do krajnjeg korisnika:

-Kontrola čistoće transportnih sredstava,

-kontrola stanja podzemnih spremnika za gorivo,

-protokoli čišćenja podzemnih spremnika koji moraju pratiti razvoj motora –   drugačiji i rigorozniji nego pred desetak godina

-korištenje „fuel polishing“ sustava za pročišćavanje i filtriranje goriva

-korištenje metoda analize čestica u gorivu ISO standard 4406

 

Za dizelske motore koji moraju zadovoljiti Euro 2,3,4,5 standarde emisija World Wide Fuel Charter kroz svjetska udruženja proizvođača automobila www.oica.net ili kroz europsko udruženje www.acea.be preporuča specifikacije čistoće goriva za čestice 18/16/13 kako je definirano normom ISO 4406.

Ipak, neki proizvođači automobilskih motora još su rigorozniji te zahtijevaju stupanj čistoće dizelskog goriva 12/9/6 za najnovije HPRC sisteme (High pressure Common Rail).

Nažalost, u Hrvatskoj niti jedan distributer niti proizvođač goriva ne koristi metodu kontrole goriva ISO 4406 kako bi utvrdio količinu i veličinu moguće prisutnih čestica u gorivu koje prodaje. Kako nemaju taj podatak mogu svoje gorivo deklarirati kao „kvalitetno“. Također niti jedan laboratorij nije akreditiran za tu metodu.

Treba naglasiti da iako je gorivo moguće proizvedeno po svim pravilima struke te su sve značajke kvalitete u zahtijevanim granicama, neodržavanje čistoće sustava transporta, skladištenja i distribucije kroz poštovanje propisanih postupaka („good housekeeping“), uzrokovati će degradaciju kvalitete proizvoda a koja će se manifestirati u radu motora.

Značajke kvalitete i granične vrijednosti uređene su i zadane Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Nažalost Uredba ne obavezuje proizvođače i distributere u Hrvatskoj da testiraju gorivo i međunarodnom normom  ISO 4406 kojom se utvrđuje broj i veličina krutih čestica u gorivu.

Na temelju iste ove uredbe ispituje se i kvaliteta goriva koje se prodaje na benzinskim postajama. Mjerodavna su laboratorijska ispitivanja samo akreditiranih laboratorija prema normi HRN EN ISO 17025 za svaku pojedinu karakteristiku.

Rad akreditiranih laboratorija koji obavljaju kontrolu goriva nadzire Hrvatska akreditacijska agencija na čijim se stranicama može provjeriti popis laboratorija osposobljenih za obavljanje pojedinih ispitivanja iz Uredbe.