Mikroskopska snimka micelija gljivica u emulziji za obradu metala ukazuje na veću starost infekcije

Mikroskopska snimka micelija gljivica u emulziji za obradu metala ukazuje na veću starost infekcije

 

Emulzije za obradu metala  imaju primarnu ulogu u hlađenju i podmazivanju pri obradi metala a sadrže mineralna ulja, aditive protiv trošenja, površinski aktivne tvari, inhibitore korozije, više alkohole, antipjenušavce, biocide i biostatike. Sastav je vrlo složen kako bi emulzije bile stabilne u uvjetima visokih pritisaka, povišenih temperatura te zaštićene od razgradnje i rasta mikroorganizama.

Kako emulzije sadrže, osim svih navedenih aditiva i veliki udio vode ( do 98%) izuzetno su povoljna podloga za rast mikroorganizama.

Kvarenjem/biorazgradnjom odnosno razvojem mikroorganizama mijenja se njihov sastav, gube zahtijevane karakteristike te postaju i značajan čimbenik u opasnosti za zdravlje radnika jer putem aerosola koji nastaju pri obradi metala kapljice koje su nosači mikroorganizama često patogenih, mogu osim na koži radnika ući u pluća te izazvati niz bolesti. Mikroorganizmi također proizvode i endotoksine koji mogu utjecati na pojave različitih simptoma.

Makroskopski (vidljivo prostim okom): bjelkasti sluzavi talog Mikroskopski: masa filamenata micelija gljivica sa umreženim anorganskim nečistoćama i crvenkaste nakupine-korozija

Makroskopski (vidljivo prostim okom): bjelkasti sluzavi talog
Mikroskopski: masa filamenata micelija gljivica sa umreženim anorganskim nečistoćama i crvenkaste nakupine-korozija

Do infekcija emulzija za hlađenje i obradu metala primarno dolazi zbog lošeg održavanja u pogonima. Unošenje otpadaka ili sredstva za čišćenje doprinosi nestabilnosti emulzija i ubrzano kvarenje uzrokovano mikrobnom infekcijom. Danas se i u proizvodnji emulzija za obradu metala proizvođači trude proizvesti emulzije koje su „environmentally friendly“, drugim riječima neopasno za okoliš I biorazgradivo. Na taj način, proizvod ima sve potrebne pozitivne karakteristike osim što će biti mnogo više izložen mikrobnim infekcijama  što će dovesti do kvarenja proizvoda ali primarno I ugroziti zdravlje radnika.

 

Kako utvrditi da je došlo do kvarenja/infekcije emulzije?

Prvo su vidljive moguće promjene emulzije u sivkastu ili smeđu a na površini emulzije u spremniku mogu se vidjeti gušće nakupine („palačinke“) a sastoje se od različitih vrsta mikroorganizama. Također može se pojaviti miris po trulim jajima koji se naročito osjeća u početku rada ponedjeljkom ujutro jer su neke  anaerobne bakterije koje ga proizvode aktivne na dnu spremnika sa emulzijom tijekom stagnacije  i kako nemaju kisika proizvode sulfate. Miris po amonijaku porijeklom je od bakterija koje razgrađuju dušične spojeve. Dolazi i do odvajanja uljne faze od vodene – emulzija više nije stabilna – jer mikroorganizmi koji koriste uljnate netopive supstance za hranu izlučuju površinski aktivne tvari (detergenti)  kako bi smanjile površinsku napetost kapljice ulja i omogućile na taj način njezinu razgradnju. Tako se gube osnovne karakteristike – viskoznost i mazivost te emulzija gubi na kvaliteti.

Za mikrobiološku kontrolu stanja emulzija na tržištu su dostupni testovi za semikvantitativno određivanje broja mikroorganizama u emulziji kojima se na vrijeme može utvrditi stanje u spremnicima i poduzeti odgovarajuće korake u održavanju.