Kvarenje – biološko – je svaka neželjena promjena svojstava materijala uzrokovana aktivnostima živih organizama. Biološko kvarenje materijala je problem koji zaokuplja pozornost stručnjaka oduvijek, jer, prije svega, dovodi do velikih ekonomskih gubitaka.

Biorazgradnja – razgradnja materijala aktivnošću mikroorganizama (bakterije, gljivice, alge ). Biorazgradiv-podložan razgradnji, degradaciji, mikroorganizmima.

Biodizel – industrijski proizvedeni pripravci iz različitih sirovina -uljane repice, palminog ulja, kokosa, konoplje, otpadne životinjske masti – kao zamjensko gorivo za dizelske motore. Najčešće korištena vrsta biodizela je FAME (Fatty  Acid Methyl Ester ) proizveden iz uljane repice koji se koristi kao primjesa dizelskom gorivu proizvedenom iz nafte. Mješavine se obilježavaju slovom B; B 100 je čisti biodizel, B20 je mješavina 20% FAME/80% dizelskog goriva, B5 ili B10 je 5% ili 10% FAME  sa 95% ili 90% dizelskog goriva.

Biocidi ili  biocidni pripravci su kemijske aktivne tvari i pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari, čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način.

Korozija – prirodni proces destrukcije materijala (najčešće metala) kemijskim i/ili elektrokemijskim reakcijama.

Biokorozija proces kojim mikroorganizmi rastući na čvrstim površinama svojim metaboličkim produktima mogu oštetiti materijal na kojem rastu. Taj proces se naziva biokorozija ako je taj materijal metal ili legura metala.

Biofilm – prihvaćanje stanica mikroorganizama na glatke površine (kolonizacija) koje su uronjene u tekućinu. Na toj površini stanice se umnožavaju, mikroorganizmi stvaraju složene nakupine kolonija, izlučuju niz kemijskih spojeva (egzopolisaharida) kojim oblažu svoje kolonije kako bi se zaštitili od vanjskih utjecaja i na taj način debljina biofilma raste.

Endotoksini su vrsta kemijskih spojeva (lipopolisaharidi) koji se nalaze u vanjskoj stjenki Gram-negativnih bakterija. Kada dolazi do smrti stanice endotoksini se oslobađaju u okoliš  

Environmentally friendly“ engleski naziv u širokoj uporabi koji označava, materijale, tvari, postupke, zakone koji smanjuju ili ne čine štetu ekosustavima i okolišu općenito

Fosilna goriva  ili mineralna goriva (ugljen, nafta, zemni plin) nastala su tijekom milijuna godina kemijskim procesima u dubljim slojevima zemljine kore anaerobnim (bez zraka) raspadanjem mrtvih organizama uz povišenu temperaturu i pritisak. Po sastavu su ugljikovodici, organski kemijski spojevi ugljika i vodika.