Nečisto dizelsko gorivo? Moguće ga je očistiti i sačuvati…

….ako su distributeri i proizvođači spremni nešto investirati za zaštitu kvalitete goriva te na taj način zaštitili Vaš dizelski motor. Onečišćenje dizelskog goriva poznata je činjenica od početaka proizvodnje. Onečišćenja se sastoje od vode, mikroorganizama, anorganske prašine i čestica korozije koje su posljedica najviše biokorozije u spremnicima na skladištima, cjevovodima i podzemnim spremnicima na benzinskim […]

Zašto Vaš automobil nakon punjenja gorivom na nekoj benzinskoj postaji lošije radi?

Mikroskopski male čestice korozije i drugih nečistoća u gorivu kod visokih pritisaka injektiranja mogu uzrokovati ubrzano trošenje komponenti sustava za gorivo. Abrazija sapnica i ventila pumpe rezultirati će padom pritiska pa posljedično će doći do loše opskrbe gorivom i do problema sa performansama motora. Utjecaj prisutnosti vode u dizelskom gorivu može imati vrlo loše posljedice […]

Opasnosti u brodskom prometu

Zašto motor Vašeg broda može stati na otvorenom moru? Jedan od razloga je kao i kod automobilskog motora, nečistoća kupljenog goriva, neodržavanje čistoće spremnika za gorivo na benzinskoj postaji i kao posljedica – čepljenje filtera za gorivo česticama. Čestice mogu biti čestice korozije, čestice prašine te sluzave nakupine mikroorganizama (bakterije, gljivice, plijesni). Mirovanje broda tijekom […]

Opasnosti u avionskom prometu

Zašto između ostalog može pasti avion? Opasnosti vezane uz mikrobnu kontaminaciju goriva skrenule su veću pozornost od 1958. godine kada je za pad vojnog zrakoplova B-52 nedvojbeno utvrđen uzrok: čepljenju filtra za dovod goriva sluzavim  naslagama odnosno nakupinama mikroorganizama. Od tada, zbog sigurnosti zračnog prometa počinju intenzivna znanstvena i stručna  istraživanja mikrobiologije ugljikovodičnih goriva. Više […]