biokorozija_1Biokorozija ili mikrobna korozija je korozija koju uzrokuju mikroorganizmi na metalnim ili nemetalnim materijalima u prisustvu kisika ili bez prisustva kisika. Može biti puno brži proces oštećenja od elektrokemijske korozije.

Prema novijim anketama posljedice oštećenja od korozije u SAD-u su procijenjene na 278 milijarda dolara godišnje. Slične su procjene u Velikoj Britaniji, Japanu, Australiji i Njemačkoj pokazale da troškovi štete od korozije iznose 5 % nacionalnog bruto proizvoda. Izvještaji pokazuju da korozija uzrokovana aktivnošću mikroorganizama sudjeluje u ukupnim troškovima korozije s 30 – 50 %.

 

Shematski prikaz nekih sudionika i procesa biokorozije na metalnim površinama:

biokorozija_2

 

 

biokorozija_3Podzemni spremnici goriva,  nadzemni spremnici, cjevovodi i plinovodi podložni su procesu biokorozije. Iznose se podaci da je udio biokorozije u oštećenjima kod naftnih  kompanija  preko 30%.

Utvrđeno je da su procesi biokorozije mnogo brži od kemijske korozije pa su zabilježeni podaci da su neki

novi plinovodi pokazali oštećenja nakon godine dana a uzrok su aktivnost biokorozija_4mikroorganizama. Ti procesi na metalnim površinama mogu biti uzrok depolarizaciji katode ili anode, mogu poništiti katodnu zaštitu,
stvaraju se naslage željeznog sulfida, mikroorganizmi proizvode organske kiseline a na površini metala produbljuju se pukotine. U SAD –  se procjenjuje se da 30% podzemnih spremnika propušta zbog oštećenih stjenki što je potencijalna opasnost za zagađenje podzemnih voda.