KVALITETA GORIVA U HRVATSKOJ

Napredak industrije ima u mnogočemu utjecaj na kvalitetu okoliša u kojem živimo. Jedan od pokušaja svjetskih regulatora jest i smanjenje emisija u zrak iz motornih vozila na način da se fosilna goriva djelomično ili u potpunosti zamijene biogorivima. To s druge strane,  uvodi u autoindustriju aktualizaciju stare znanosti – mikrobiologije, jer goriva postaju mnogo dostupnija mikroorganizmima koji mogu razgrađivati tisuće vrsta raznih materijala.

1

Filter na agregatu za dizelsko gorivo benzinske postaje gdje je u podzemnom spremniku goriva prisutna mikrobna infekcija goriva

Cilj je ove stranice upoznati primarno korisnike fosilnih motornih goriva i biogoriva ali i proizvođače i distributere, kako prepoznati moguće probleme koji se javljaju u njihovim vozilima i postrojenjima, a moguć im je uzrok prisutnost bakterija i drugih mikroorganizama koji sudjeluju u mikrobiološkim infekcijama goriva odnosno kvarenju proizvoda, a time i u povećanoj pojavi korozije.

Pojavom i zahtjevima za „environmentally friendly“ materijalima  značaj sudjelovanja mikroorganizama u kvarenju proizvoda kao i financijskim gubicima koje izazivaju sve je veći. Tako se razvijaju i metode kontrole kvalitete i analize i zaštite.

Kako u Hrvatskoj potrošač ili korisnik usluge još uvijek nije na prvom mjestu, niti jedna kompanija ili distributer goriva u Hrvatskoj nema pravog saznanja o problemima o kojima će ovdje biti riječ. 

 

2

Uzorak dizelskog goriva i taloga sa dna željezničke cisterne za prijevoz koja nije pravilno održavana i čišćena

Ako i ima saznanja – nema znanja te pojave riješiti na pravi način i uglavnom ih ignorira ili rješava na neadekvatan način.

Također, jedan od materijala u industrijskoj proizvodnji koji je izrazito podložan mikrobnim infekcijama su i emulzije za obradu metala. Ovdje će o njima biti riječ primarno zbog zaštite na radu  radnika u metalskoj industriji jer je to područje u Hrvatskoj  potpuna nepoznanica medicini rada, stručnjacima zaštite na radu, zakonodavcima, poslodavcima i radnicima.

 

 

KVALITETA, PROPISI I ZAKONI

Čisto gorivo jest gorivo bez čestica korozije, prašine, mikroorganizama i slobodne vode. Kvalitetno (dizelsko) gorivo treba imati dobru mazivost, mora biti čisto i bistro te ne smije sadržavati slobodnu vodu.

U Hrvatskoj je kvaliteta goriva i značajke koje se moraju kontrolirati regulirana Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva. Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, način utvrđivanja i praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva, način dokazivanja sukladnosti, uvjeti za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete tekućih naftnih goriva, označivanje proizvoda te način i rok dostave izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva Agenciji za zaštitu okoliša.

ZANIMLJIVOSTI: